People

Al ruim 30 jaar werkt Mike Euphrosina als professional met mensen, zowel individueel of als groep. Zijn sportacademische achtergrond heeft hem inzicht verschaft in de wereld van psychologie, pedagogiek, anatomie, fysiologie en filosofie. Vijf aspecten die van invloed zijn op het menselijk functioneren. Als individu en binnen een team. Binnen sportorganisaties of in het bedrijfsleven. De situaties – dan herkenbaar en dan weer uniek – die hieruit voortvloeien blijven Mike boeien, uitdagen en inspireren. En vormen een van de pijlers van zijn werkwijze.

‘Geen individu is hetzelfde, we zijn allemaal uniek en toch hebben we veel overeenkomsten. Maar ook vele verschillen. Ik leg dat weleens uit via de termen begrijpen en verwachten. Of emotie en verrassing. Deze begrippen liggen zo dicht bij elkaar en soms zelfs in elkaars verlengde. Vraag naar de betekenis ervan en we geven veelal gelijksoortige antwoorden. De dagelijks praktijk leert echter dat we ze wel degelijk anders ervaren. Zo leg je verschillen bloot.

Ik werk heel graag met mensen. Mijn aanpak is een zoektocht starten. Samen met trainees duik ik in de diverse wereld van zijn, denken, handelen en functioneren. Wat gebeurt er op emotionele of rationele momenten. Hoe verhoudt de ervaring als individu zich ten opzichte van die van de groep en andersom. Ik vind het intrigerend dat elke zoektocht zo uniek is. Waar we achter komen is dat mensen soms nu eenmaal ‘zo zijn’. Dat valt niet te analyseren, maar wel in te passen.’

HET ECHTE ‘ZO- ZIJN’ KENT GEEN DENKEN. BEGRIPPEN EN GEDACHTEN ERKENNEN HET NIET.
WAT REST IS INPASSEN.

Loading