Culture

Sinds de jaren ’90 houdt Mike Euphrosina zich bezig met het vakgebied Management of Diversity. In de hoedanigheid van docent, trainer, coach of consultant wordt hij benaderd voor diversiteitvraagstukken. Zijn opdrachtgevers zijn kleine en grote organisaties, profit en not-for-profit, in zowel binnen- als buitenland. Management of Diversity is dan ook zijn expertise. Vrij vertaald geeft hij leiding aan mensen en groepen met een andere achtergrond. Verschillen die in zeer uiteenlopende disciplines voorkomen.

Mike Euphrosina werkt volgens de door hem ontworpen methode FusionManagement®. Het verschil vormt de basis. Verschillende mensen, verschillende culturen, verschillende opvattingen. En die optimaal laten samenwerken. Dat is FusionManagement®. Een doeltreffende persoonlijke aanpak die zich richt op attitudeverandering. Een die hindernissen niet uit de weg gaat.

‘Ik sta regelmatig stil bij de vraag: wat is cultuur? Hoe meer tijd u neemt om deze vraag te beantwoorden, hoe meer u er achter komt dat eigenlijk alles te maken heeft met dit containerbegrip. Misschien is het beter, en volgens mij hebt u dat niet eerder gedaan, u af te vragen, wat is geen cultuur? Het antwoord op deze vraag is natuur! Als u namelijk ingrijpt in natuur hebt u het gecultiveerd! Dus de mens verandert de natuur.

Neem bijvoorbeeld andere containerbegrippen als normen, waarden, zeden en gewoonten. Ze spelen allemaal een rol binnen cultuur. Ze zijn allemaal onderhevig aan individuele invulling. We verschillen soms nog meer dan we zelf denken. En daar komt mijn passie om de hoek kijken. Ik wil helderheid, herkenning en erkenning creëren tussen mensen, zodat zij zich kunnen inpassen in de nieuwe situatie. In tegenstelling tot aanpassen behouden we bij inpassen wel onze identiteit en waardigheid. Zien we dat verschil wel degelijk werkt!’

ZONDER HINDERNISSEN KAN EEN GEEST DIE VERLICHTING ZOEKT, UITGEPUT RAKEN.

Loading